Terapia Poznawczo-Behawioralna
(CBT - Cognitive Behavioral Therapy)

Psychoterapia to leczenie zaburzeń psychicznych metodami psychologicznymi. Jedną z takich metod jest terapia poznawczo-behawioralna.  Zakłada ona, że wspólną cechą wielu problemów emocjonalnych i zaburzeń psychicznych (tj. zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania, zaburzenia lękowe) jest występowanie charakterystycznych elementów poznawczych: negatywnych myśli automatycznych, schematów i zniekształceń poznawczych, które to pośredniczą w utrwalaniu się specyficznych emocji i wpływają na zachowanie.  Czerpiąc z behawiorystycznego modelu funkcjonowania psychicznego człowieka  terapia poznawczo-behawioralna opiera się na koncepcji i procesach uczenia się - zgodnie z tym modelem jednostka uczy się nieadaptacyjnych zachowań na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji modeli (rodziców, ważnych innych). 

Terapia poznawczo-behawioralna to terapia krótkoterminowa. Oznacza to, że większość problemów, z którymi zgłaszają się pacjenci, można rozwiązać podczas kilku - kilkunastu sesji terapeutycznych.  Pacjent i terapeuta aktywnie współpracują podczas sesji indywidualnych lub grupowych, a pomiędzy nimi pacjent wykonuje tzw. pracę własną. Stosowane techniki mają na celu modyfikacje wzorców myślenia, emocji i zachowań.

Terapia poznawczo-behawioralna jest jednym z nielicznych systemów psychoterapeutycznych, których skuteczność w osiąganiu określonych celów - leczeniu zaburzeń psychicznych - poddawana jest weryfikacji empirycznej z zastosowaniem reguł metodologii badań naukowych. 

Pozwala na szybką i trwałą poprawę jakości życia pacjenta.