O mnie

Nazywam się Zofia Szynal, jestem psychologiem i psychoterapeutą.
 
Pracuję z osobami dorosłymi, które postanowiły wziąć odpowiedzialność za swoje życie i odczuwany dobrostan.

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym i jestem przekonana, że poczucie własnej wartości jest opinią, a nie faktem. A opinie mogą być błędne. Moją rolą w terapii jest być lustrem, w którym można dojrzeć obraz samego siebie, lustrem wystarczająco dobrym, żeby dawało rzeczywiste, nie zniekształcone odbicie.
Chcąc zmieniać trwałe wzorce życiowe, pracuję metodą terapii schematu, w której pacjent zaczyna rozumieć własne potrzeby i trudności wynikające z ich niezaspokojenia, a koniec terapii wyznacza umiejętność samodzielnego ich zaspokajania i „opiekowania się” samym sobą z pozycji Zdrowego Dorosłego.

Skończyłam studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej, więc zapraszam również do wspólnego dialogu o zdrowiu seksualnym. Warto dbać o tę sferę równie mocno jak o inne aspekty życia, gdyż jest jednym z podstawowych czynników szeroko pojętej satysfakcji i dobrostanu. 

Przed rozpoczęciem psychoterapii prowadzę wstępne konsultacje, które umożliwiają rozpoznanie obszarów problemowych oraz ustalenie najkorzystniejszej metody pomocy.

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z zakresu „Praktycznej diagnozy psychologicznej” na tej samej uczelni. Ponadto na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończyłam studia podyplomowe „Seksuologia kliniczna - opiniowanie, edukacja i terapia". Aktualnie jestem w trakcie certyfikacji w czteroletniej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (rozwijam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe pod kierownictwem dr Popiel i dr Pragłowskiej). Jestem też członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Obecnie prowadzę prywatną praktykę psychoterapii oraz jestem członkiem zespołu terapeutycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego+ (Projekt pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II"), w którym diagnozuję oraz kwalifikuję do projektu pacjentów z doświadczeniem choroby psychicznej wraz z ustaleniem indywidualnego planu zdrowienia. Współpracuję również z Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, gdzie udzielam konsultacji psychologicznych i seksuologicznych, zajmuję się diagnozą i opiniowaniem oraz psychoterapią indywidualną. Prowadzę również wykłady i warsztaty psychoedukacyjne w Strefie Psyche i Strefie Młodzieży Uniwersytetu SWPS.

W swojej pracy kieruję się zasadami etyki i kodeksu etycznego psychologa oraz poddaję się regularnej superwizji. Uczestniczę w wielu szkoleniach, kursach i konferencjach dotyczących zdrowia psychicznego i nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje.

Zofia Synal P